Privacy & Disclaimer

PRIVACY STATEMENT

Deze website is eigendom van Gijsbertse Media IT, BTW BE 0632.996.660, Hooghaag 50, 3930 Hamont-Achel. Gijsbertse Media IT hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Gijsbertse Media IT zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Contactformulieren

Cookies

Wanneer uw een reactie achterlaat op onze site, kun uw aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat uw deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien uw een account hebt en uw logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra uw uw browser sluit.

Zodra uw inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als uw “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra uw uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer uw een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat uw hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partiuwn insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als uw een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Google Analytics: Uw data zal steeds gelocaliseerd blijven binnen Europa. Met uitzondering van geanonimiseerde data deze bijgehouden worden door de door ons gekoppelde Google Analytics. Deze gegevens zullen altijd anoniem opgeslagen worden, en zal hier ook geen IP adres meegeven. Deze gegevens worden enkel door ons intern gebruikt met als doeleinde uw gebruikerservaring te verbeteren.

Met wie we uw data delen

Uw data word op geen enkele manier met derde partiuwn gedeeld.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer uw een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten uw hebt over uw data

Als uw een account hebt op deze site of uw hebt reacties achter gelaten, kan uw verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van uw hebben, inclusief alle data die uw ons opgegeven hebt. Uw kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van uw hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we uw data naartoe sturen

POSiTive: Zodra u een formulier invult op onze website worden al uw persoonlijke gegevens automatisch doorgezonden naar Salesforce, dit is ons intern CRM systeem voor een betere opvolging van uw aanvraag. Deze data word door SalesForce ogeslagen binnen Europa en zullen enkel door ons intern geraadpleegd worden. Indien gewenst kan u een aanvraag indienen om uw gegevens te verwijderen uit onze systemen.

Mailchimp: Op onze website krijgt u meermaals het aanbod u op een specifieke nieuwsbrief in te schrijven, zodra u deze inschrijving verzend word deze opgeslagen bij Mailchimp. Wij hebben een sluitende dataverwerkingsovereenkomst met Mailchimp. Bij elke mailing deze word verzonden door ons krijgt u onderaan de email telkens de optie om uw gegevens bij te werken en u uit te schrijven, zodra u zich uitschrijft van onze email lijst worden uw gegevens verwijderd uit onze database.

Uw contactinformatie

Gijsbertse Media IT
Hooghaag 50
3930 Hamont-Achel
info@Gijsbertse.eu

Hoe we uw data beveiligen

De beveiliging van uw data is prioriteit één. Alle ingevulde data door u op een formuilier word steeds gecrypteert. Ook zijn al onze systemen voorzien van dubbele authenticatie en een actief monitoringssysteem om dataveiligheid te waarborgen.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Indien er een datalek zou voordoen in een van onze systemen krijgt u een automatische melding toegezonden binnen de 4 uur na het datalek. Ook worden hier onze automatische mechanismen ingeschakeld die alle verkeer blokkeren en enkel van de door ons bepaalde vaste locaties toegankelijk zijn aan de hand van een wisselend IP-adres.

Indien een ethical hacker bij ons een mogelijk datalek kan vast stellen zullen wij deze ook de nodige aangepaste vergoeding geven met een vrijwaring van vervolging.

DISCLAIMER

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Gijsbertse Media IT levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Gijsbertse Media IT behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Gijsbertse Media IT. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.

Het Belgisch recht is van toepassing.